در باره گروه آموزشی مهراندیشان

گروه آموزشی مهراندیشان در مهر ماه 1393 با مدیریت دکتر فرشاد بتوئی و با هدف خدمت به آینده سازان میهن مان در منطقه 6 تهران افتتاح گردید.لازم به ذکر است گروه آموزشی مهراندیشان سالیان دراز در موسسات معتبر تهران حضور داشته اند و از رتبه ای برتر کنکور تشکیل شده ولی برای تمرکز فعالیت خود گروه آموزشی مهراندیشان را تاسیس نمودند.
گروه آموزشی مهر اندیشان با هدف سهولت ارائه خدمات آموزشی و مشاوره تحصیلی به دانش آموزان سراسر کشور در راستای استفاده سایر دانش آموزان سراسر کشور تشکیل گردیده است.

تا اوج با شما هستیم…

Image