ضمن عرض تشکر و قدردانی از اینکه وقت گرانمایه خود را صرف ارسال پیشنهاد یا انتقاد خود می‌نمائید، به استحضار می‌‌رساند پس از دریافت اطلاعات از جانب شما و بررسی محتوای آن، موضوع جهت پی‌گیری به یکی از کمیته های اجرائیگروه آموزشی مهراندیشان ارجاع خواهد گردید.

ضمناً خواهشمند است در صورت تمایل به اطلاع از نتیجه پی‌گیری از طریق پیام کوتاه و یا پست الکترونیک، شماره تلفن همراه و یا پست الکترونیک خود را وارد نمائید.

با سپاس فراوان – گروه آموزشی مهراندیشان

Svg
Svg

Svg