آزمون های گزینه 2 زیست دوازدهم

این مجموعه سوالات زیست شناسی آزمون های آزمایشی گزینه 2 در طول سال های گذشته می باشد که توسط دپارتمان زیست شناسی مهراندیشان (زیست بوم )منطبق با مباحث نظام جدید گزینش شده است.

قیمت کل:

12,000 تومان
انتخاب تعداد

ما حمل و نقل رایگان را در هر نقطه از ایالات متحده ارائه می دهیم. یک تیم تحویل ماهر جعبه ها را به داخل دفتر شما می آورند.

ما حمل و نقل رایگان را در هر نقطه از ایالات متحده ارائه می دهیم. یک تیم تحویل ماهر جعبه ها را به داخل دفتر شما می آورند.

توضیحات

تعداد سوالات 168  می باشد که :

7 سوال ساده

119 سوال متوسط

42 سوال دشوار