سوالات کنکور الکریسیته ساکن فیزیک

این مجموعه شامل سوالات کنکور سراسری و آزاد همه رشته ها از سال 62 تا 98 می باشد که مطابق با مباحث نظام جدید گزینش شده اند.

  • طبقه بندی شده
  • مطابق با نظام جدید
  • کنکور سراسری داخل و خارج
  • از این مبحث هرسال در کنکور سراسری 3 سوال طراحی می شود.
به همراه پاسخنامه تشریحی

قیمت کل:

9,500 تومان
انتخاب تعداد

ما حمل و نقل رایگان را در هر نقطه از ایالات متحده ارائه می دهیم. یک تیم تحویل ماهر جعبه ها را به داخل دفتر شما می آورند.

ما حمل و نقل رایگان را در هر نقطه از ایالات متحده ارائه می دهیم. یک تیم تحویل ماهر جعبه ها را به داخل دفتر شما می آورند.